بامبو| الیاف بامبو| الیاف بامبو برای جوراب | ویژگی الیاف بامبو| رنگرزی الیاف بامبو

bamboo2 scaled

رنگرزی الیاف بامبو می‌توانند به روش‌های طبیعی و شیمیایی رنگرزی انجام شود. در روش طبیعی، از مواد طبیعی دارای رنگدانه، مانند چای، پوست انار، پوست پیاز، پوست سیب، پوست گردو، و زعفران برای رنگرزی الیاف بامبو استفاده می‌شود اما در روش شیمیایی از مواد و رنگزا های شیمیایی برای رنگرزی الیاف بامبو استفاده می‌شود. رنگزاهای شیمیایی، برای رنگرزی الیاف بامبو شامل رنگ‌های اسیدی، رنگ‌های قلیایی، رنگ‌های خمی، رنگ‌های گوگردی، رنگ‌های دندانه‌ای، رنگ‌های دیسپرس، رنگ‌های آزوئیک و رنگ‌های شفاف‌کننده نوری هستند[1].

در یک تحقیق که درباره رنگرزی الیاف بامبو با استفاده از پوست انار بود، پارامتر هایی همانند درصد مواد تعاونی مانند سدیم کلراید، سدیم کربنات، دمای تثبیت رنگ روی الیاف بامبو و زمان مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این تحقیق این بود که حالت بهینه برای رنگرزی الیاف بامبو زمانی اتفاق می‌افتد که درصد سدیم کلراید برابر با 40 گرم بر لیتر و غلظت سدیم کربنات، 4 درصد باشد. همچنین دما و زمان بهینه تثبیت رنگ برابر با 50 درجه سانتیگراد و 45 دقیقه معرفی شد[2،3].

منابع:

[1]. https://www.ehow.com/how_4811570_dye-bamboo.html

[2]. Liang, Suzhen. “Study on Dyeing Process of Bamboo Pulp Fiber Fabric with Pomegranate-peel Dye.” Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1790. No. 1. IOP Publishing, 2021.

[3]. Larik, Safdar Ali, et al. “Batchwise dyeing of bamboo cellulose fabric with reactive dye using ultrasonic energy.” Ultrasonics sonochemistry 24 (2015): 178-183.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *