loader image

طراحی و تولید پارچه

رنگستان با در اختیار داشتن به روزترین دستگاه های چله کشی و آهارزنی قابلیت پوشش دادن آهار را بر روی نخ دارد. کارخانه شرکت  واقع در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله-مازندران آمادگی سرویس دهی به شرکت های بافندگی تاری پودی است. این شرکت با استفاده از دستگاه های …، و ترکیب مواد آهار طبیعی و مصنوعی فرایند آهار زنی را بی نقص انجام می دهد تا در سیستم بافندگی کمترین نخ پارگی را ایجاد نماید. همچنین پساب این کارخانه با سیستم مکانیزه تصفیه می شود تا کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند.  این مجموعه ظرفیت آهار زنی 5000 تن نخ را در سال است که حداقل میزان سر نخ (تعداد بوبین) برای آهارزنی نخ 150 کیلوگرم است.