محصولات رنگستان

انواع نخ و پارچه

 • پنبهاپن‌اند/کارد/شانه/کامپکت
 • ویسکوزرینگ
 • پنبه/پلی استر
 • پنبه/ لایکرا
 • پلی‌استر/پنبه
 • پلی‌استر/وسکوز
 • پنبه/ویسکوز
 • آکریلیک/پنبه
 • بامبو/پلی‌استر
 • بامبو100%
 • پلی‌استر100%
 • پشم
 • پشم/پلی‌استر
  • جودون*ساده (لایکرادار/بدون لایکرا) *ژاکارد (لایکرادار/بدون لایکرا) *رینگل (لایکرادار/بدون لایکرا)
  • یکرو*ساده (لایکرادار/بدون لایکرا) *ژاکارد (لایکرادار/بدون لایکرا) *رینگل (لایکرادار/بدون لایکرا)
  • دورو*ساده (لایکرادار/بدون لایکرا) *ژاکارد (لایکرادار/بدون لایکرا) *کبریتی (لایکرادار/بدون لایکرا)
  • دورس دو نخ* لایکرادار / بدون لایکرا
  • دورس سه نخ* ساده * رینگر