سفارش نخ رنگی

نوع سفارش نخ رنگی(ضروری)
نوع نخ(ضروری)
جنس نخ(ضروری)
نوع بسته بندی(ضروری)
تاب مطلوب(ضروری)
کد رنگ از آلبوم

اطلاعات (کدرنگ ، اسم رنگ، وزن) محصولی که می‌خرید را تکمیل کنید

لیست کدهای سفارش(ضروری)
کد رنگ
اسم رنگ
وزن سفارش